ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Череша

Нормативни документи - Архив

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

форми на обучение.pdf

планове 5-7 клас.pdf

планове начален етап.

програма за превенция ранното напускане 2022-2023.docxpdf

Мерки за качество 2022-2023.docx

годишен _план_2022_23_нов.doc

Pravilnik_2022_2023-aktualiziran.doc

 

 

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 

Заповед за утвърждаване на Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на училището 2021/2022 учебна година

Годишен план за дейността на училището 2021/2022

Мерки за повишаване на качеството за учебната 2021/2022 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022 учебна година

Училищен учебен план за начален етап 2021/2022 учебна година

Училищен учебен план за прогимназиален етап 2021/2022 учебна година

Форми на обучение 2021/2022 учебна година

 

Годишен план.pdf

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи.pdf

Седмично разписание за първия учебен срок на уч .2021- 2022 год..pdf

Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf

 Програма за превенция на ранно напускане на училището.pdf

 Правилник за дейността и устройството.doc

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Програма за превенция на ранно напускане на училище за учебната 2020/2021 година.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици  от уязвими групи.

Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2020/2021 година.

Годишен план за учебната 2020/2021 година.

Стратегия за развитие на училището през периода 2020-2024 година

Правилник за дейността на училището през учебната 2020/2021 година

План-програма за дейстивие 2021г.за безопасност на движението по пътищата.

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Седмично разписание за втория учебен срок на учебната 2019/2020 година.

Седмично разписание за първия учебен срок на уч.2019/2020 година.

Дневен режим на училището за 2019/2020 година.

Училищен учебен план за 2019/2020 година.

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Мерки за повишаване на качеството на образованието в училище

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище

Програма за превенции на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Правилник за дейността на училището през 2019/2020 година.

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Училищен учебен план за 2018/2019г.

Дневен режим на училището за 2018/2019г.

Годишен план с приложени планове

Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019г.

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Програма за превенция на ранно напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Училищен учебен план

Правилник за дейността на училището

Годишен план

План за квалификационна дейност

Дневен режим

Графици

Актуализиран Правилник за дейността на училището

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище

Програма за превенция за ранно напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищна програма за целоднвена организация на учебния процес

Прикачени документи

Форми на обучение 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план за прогимназиален етап за 2022/2023 учебна година
Училищен учебен план за начален етап 2022/2023 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2022/2023 учебна година
Мерки за повишаване на качеството на образованието за 2022/2023 учебна година
Годишен план за дейността на училището за 2022/2023 учебна година
Правилник за дейността на училището 2022/2023 учебна година
Форми на обучение 2021/2022 учебна година
Училищен учебен план за прогимназиален етап 2021/2022 учебна година
Училищен учебен план за начален етап 2021/2022 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022 учебна година
Мерки за повишаване на качеството за учебната 2021/2022 година
Годишен план за дейността на училището 2021/2022
Правилник за дейността на училището 2021/2022 учебна година
Заповед за утвърждаване на Правилник за дейността на училището