ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Череша

Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" С. ЧЕРЕША

1.Зюмбюл Нурсут Мухтар-родител- председател на Общесвения съвет

2.Тензиле Хюсеин Мехмед-родител-секретар на Обществения съвет

3.Смаил  Мехмед Кадир -кмет на селот-на представител на Община Руен в Общесвения съвет

4.Фатме Неждет Мустафа-родител-член на Обществения съвет

5.Мерал Ружди Ферадова-мед.сестра-член на Обществения съвет

 

ПРАВЛИНИК НА ОБЩЕСВЕНИЯ СЪВЕТ

Заседание на ОС на 26.09.2016г.

Заседание на ОС на 15.03.2017 г.

Заседание на ОС на 03.07.2017г.

Заседание на ОС на 21.08.2017г.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

Заседание на ОС на 27.09.2019г.

Заседание на ОС на 14.01.2020г.

Заседание на ОС на 28.02.2020г.

Заседание на ОС на 13.03.2020г.

Заседание на ОС на 01.07.2020г.

Заседание на ОС на 11.09.2020г.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

Заседание на ОС на 16.10.2020г.

Заседание на ОС на 11.01.2021г.

Заседание на ОС на 11.02.2021г.

Заседание на ОС на 12.03.2021г.

Заседание на ОС на 02.07.2021 г..pdf

Заседание на ОС на 08.09.2021 г..pdf

Заседание на ОС на 12.10.2021 г..pdf