ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Череша

За родителите

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС!

График за провеждане на контролни и класни работи през първия учебен срок.

График за провеждане на Спортни дейности за учебната 2020/2021 година.

График за провеждане на консултации по учебни предмети.

График за провеждане на  консултации с родители и ученици и водене на училищна документация на класа.

Седмично разписание за учебната 2020/2021 година.

Дневен режим за учебната 2020/2021 година.

Наръчник за родителите на 1 клас.

Наръчник за оцеляване с ученици в карантина.

Родителите и училището-наръчник за родители.

Грамотни деца в дигитална среда-компас за родители.

Правила за организиране на образователен процес в условията на Ковид.

План за действие в условията на Ковид.

Правила за поведение при съмнение или случай на Ковид.

УЧЕБНА 2018/2019ГОДИНА

График за провеждане на контролни и класни работи през І учебен срок

График за провеждане на консултации по учебни предмети

График за провеждане на консултации с ученици,родители и водене на училищна документация на класа

График за провеждане на Спортни дейности.

Дневен режим за учебната 2018/2019 година

Седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2008/2019г.

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

grafitsi

grafik_klasni

6_zaiavlenie_za_premestvane_

5_zaiavlenie_za_duplikat_za_zavar_onovno_obrazovanie_

2_zaiavlenie_ot_7_dni_

1_zaiavlenie_ot_3_dni_