ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Череша

Мисия и визия

ВИЗИЯ НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" С.ЧЕРЕША

  • Да изградим конкурентна и възпитателна среда, която насърчава и покрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

МИСИЯ НА ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" С.ЧЕРЕША

  • Да бъде модерно училище, в което се осигурява качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с евпропейското измерение,чрез ивдивидуалните способности на всеки ученик,учител, администратор.
  • Изгражда ученици-личности от първи до седми клас-знаещи и можещи, с широка куртура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят в България, Обединена Европа и света.
  • Предоставя качествено обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап и степен на всички ученици, защото те са грижа, отговорност, самочуствие и гордост. Осигурява равен достъп до образование независимо от етнос,пол и социална принадлежност.
  • Учители,ученици и родители работят заедно да превърнат училището в територия за изява на всеки индивидуалин талант.