ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Череша

Обучение в електронна

График за ротация.pdf

График на учебните часове за учениците от 1 и 4 клас.

График на учебните часове за учениците от 2 и 3 клас.

График на учебните часове за учениците от 5, 6 и 7 клас.

График на учебните часове за периода от 13.04.-16.04.2020г.-олекотен

График на предоставените  продукти по схема"Училищно мляко"

График на предоставените продукти по схема"Училищен плод"

 УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Правила за превключване  от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние.

Заповед за провеждане на обучение в електронна среда на учениците от 6 и 7 клас.

Заповед за провеждане на обучение в електронна среда на учениците от 1 до 7 клас.

График за провеждане на обучение в елетронна среда на учениците от 1 до 7 клас.

Заповед за провеждане на обучение в електронна среда на учениците от 5 до 7 клас.

График за провеждане на обучение в елетронна среда на учениците от 5 до 7 клас.

Заповед за провеждане на обучение в елктронна среда на учениците от 1 до 7 клас.

График за провеждане на обучение в електронна среда на учениците от 1 до 7 клас.

Заповед за провеждане на обучение в елетронна среда от 01.04.2021г. до 02.04.2021г.