ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в с. Череша

Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание-"Дигитална раница"

Създадената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание- "Дигитална раница" и нейните възможности беше представена пред образователните институции в гр. Бургас от Регионално управление на образованието- гр. Бургас и Яни Гебеджелиев - представител на Консорциум "Дигитална раница" ДЗЗД, състоящ се от компаниите "Теленик Биснес Сървисис" ЕАД и " Кейсием" ООД. Платформата е създадена по проект BG05M20P001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден, финансиран от ОП " Наука и образование за интелигентен растеж".

"Дигитална раница" е единна електронна платформа за образователни услуги и съдиржание, създадена по проект " Образование за утрешния ден" и МОН при решаването на предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при присъствена или хибридна такава:

  • Богат набор от дигитално образователно съдържание 
  • Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи
  • Домашни, оценки, присъствия - всичко на едно място
  • Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик 

Платформата предлага онлайн уроци, богат учебен материал, представен под формата на дигитални уроци за ученици от 1 до 12 клас. Всеки ученик, какти и техните родители, има достъп до актуалните си оценки в платформата. Възможност за задаване и изпълнение на задания за самостоятелна работа. Платформата съдържа богат набор от безплатно интерактивно дигитално  образователно съдържание. В допълнение, тя позволява на учителите да създават свое такова, като по този начин обогатяват библиотеката на платформата, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал. Родителите имат възмоьност да следят акдемичното развитие на техните деца.

Платформата служи като информаципнен портал за родители. Тя им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да достъпватактуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работa.

https://edu.mon.bg/ - линк към платформата " Дигитална раница".